Take a fresh look at your lifestyle.

Çocuklarda Sağlıklı Cinsel Gelişim Süreci

0 8

Her birey kendi bedeninin varlığını korumak ve kendi neslinin devamı için cinsel duyulara sahip olarak dünyaya gelir.
Kişiliğin diğer yönlerini etkileyen cinsel gelişim, bireyin kendi cinsi ile ilgili üremesi, büyüyüp gelişmesi ve bunlardan oluşan problemlerle ilgili davranış değişikliklerini kapsar. Duygusal gelişimin önemli bir kısmını cinsel gelişimin etkisi altındadır.

 

Çocuklarınızın Sağlıklı Cinsel Gelişimini Biliyor musunuz?

Yansımaları ve amacı nedeniyle yetişkinlerden çok farklı olmakla beraber çocukluğun da kendine göre bir cinsel hayatı vardır. Bu yüzden cinsel hayat ve cinsel gelişim buluğ çağı ile başlanıyor şeklinde düşünülmemeli.

Cinsel fonksiyonlar sadece fizyolojik bir olay değildir. Bireyin kişilik ve karakter gelişiminde, bireyin hayata karşı tavır ve tutumu, uyum ve uyumsuzluklarında çocuklarda cinsel gelişimin etkisi vardır.

Cinsel dürtüler diğer dürtüler gibi (açlık- susuzluk) birinci derecede yer alan güçlü bir dürtüdür. Fakat bu dürtünün doyurulmaması diğer dürtüler kadar rahatsızlık vermez. Sağlıklı bir gelişim dönemiyle de vermemesi gereken bir dürtüdür.
Ama yinede bireyin hayatında büyük bir rol oynar.

Çocuklarda Cinsel Gelişim Sürecini İyi Bilmelisiniz

Okul öncesi çağı çocuğunda cinsel konulara karşı ilgi 3 yaşlarında başlayarak 5-6 yaşlarına kadar bir merak konusudur. Evde, komşunun, akrabaların çocuğunun doğması, bildiği, gördüğü hayvanların yavrulamaları çocuğun merakını artıran kaynaklardır.

 

Çocuk 3 yaşından sonra, toplumun kültür değerlerine göre kendi cinsine düşen kabul edilmiş rollerini oynamaya ve geliştirmeye çalışır.
Psikanalistlere göre kişilik gelişimi, çocuklukta cinsel gelişim temeline dayanır. Bunu dör döneme ayırırlar.

1-ORAL DÖNEM

Doğumdan bir yaşın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Buna “ağız dönemi“de denir. Bebeğin ilk cinsel hayatı “otoerotik”tir. Yani bireyin kendi varlığından, kendi benliğinden hoşlanması anlamına gelir. Bebek el, ayak ve parmaklarını ağzına götürür.

2-ANAL DÖNEM

1 ile 3 yaş dönemini kapsar. Bu dönemde çocuğun dışkılama ve çiş yapma kaslarının işlevlerinde gelişme göze çarpmaktadır. Psikanalitik kurama göre anal bölgeler ilk cinsel haz bölgeleri olmuştur.

3- FALİK DÖNEM

Ortalama 3-7 yaşları arasını kapsar. Freud çocuğun bu yaştaki cinsel ilgi ve eylemlerini, yetişkin insandaki cinsel hayatın bir öncüsü olarak görmüştür.

4-LATENS (GİZLİLİK) DÖNEMİ

6-7 yaşlarından 12-15 yaşlarına yani ergenlik dönemine kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem cinsel eğilimlerin, iğdişlik korkularının, oedipal bağların ve bunlara ilişkin çatışmaların dinmesi, gizlenmesi çağıdır. Çocuğun cinsel ilgi ve yönelişleri yatışmış bunun yerine yeni ilgiler geçmiş olur.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.