Take a fresh look at your lifestyle.

Sosyal Ortamlarda Kişisel Gelişim Faydaları

1 10

Pek çok insan toplum içinde, arkadaş ortamlarında ya da tanımadığı insanların arasında rahat hissetmedikleri ya da utandıkları için bu tip kalabalık olsun olmasın sosyal ortamlarda bulunmaktan çekinirler.

Bu sıkıntıyı yaşayanların hemen hemen hepsi bu durumdan yakınıp bu işe çare bulmaya çalışırlar. Peki sosyal ortamlarda kişisel gelişimin faydaları nelerdir? Toplum önünde nasıl rahat konuşulabilir?

Bir gariplik olduğunun farkındadırlar ama bu işe nasıl çözeceklerini bir türlü bilemezler. Hatta diğer insanların sosyal ortamlarda nasıl bu kadar rahat olabildiklerine bir hayli şaşırırlar.

Sosyal ortamlarda sıkıntı çeken insanların ortak duyguları genellikle şu şekildedir:

  • Utanç
  • Kaygı
  • Özgüvensizlik
  • Korku

Bu tip duygular kişide “Ya rezil olursam?”, “Yanlış bir şey dersem herkes bana güler,”, “hata yaparsam beni küçümserler.”, “Ben dinlenilmeye değmeyecek biriyim.”, “Topluluk içinde kendimi rahat hissetmiyorum.” tarzı düşüncelere neden olurlar ve insanlardan daha da uzaklaşmaya başlarlar.

Genel olarak baktığımızda az miktarda da olsa çoğu kişide bu düşünceler ve duygular mevcuttur. Topluluk önünde konuşmak ve bunu düşünürken bile korku, kaygı ve heyecan hissetmek buna örnek olarak gösterilebilir.

Kişi yaşadığı bu sorunun kendi dış görünüşünden, işinde bulunduğu mertebeden, ekonomik düzeyinden vb. kaynaklandığını düşünse de aslında bu durum hiç de bu tip nedenlerden kaynaklanmamaktadır.

Kişisel Gelişimin Katkısı

Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar, yapılan deneyler, kişi üzerinde incelemeler aslında sosyal problemlerin direkt olarak kişisel gelişim ile ilgili olduğunu göstermiştir.

Kişisel gelişim ile birey kendi potansiyelinin ve değerinin farkında olup kendi ile ilgili olumlu düşünceler geliştirmesini sağlar. Kişiler kişisel tatminsizlikleri dolayısıyla yukarıdaki duygu problemlerini yaşarlar. Kendileri ne kadar iyi iş çıkarmış olsalar da kendini aşağılar ve kendilerinin hiçbir şeyde yeterli olmadıklarını düşünürler.

Bu tarz problemlerin üstesinden aslında tek bir eylem ile gelinebilir:

Kendini Tanımak

Kişinin kendini sosyal ortam ve durumlarda rahat hissetmesi ve sosyal olması için kişisel gelişimi için kitaplar okumaya başlaması, videolar izlemesi veya araştırmalar yapması uygundur. Kişisel gelişim üzerine bilinçlenen bireyler, kendini tanıma yolunda büyük adım atmış olurlar.

Kendini tanıyan bireyler, yapabilecekleri ve yapamayacakları şeylerin farkında olur, potansiyelini bilir, kendinden ne düzeyde bir başarı bekleyeceğini kestirir.

İçinde bulunduğu sosyal bir ortamda yaptığı bir eylemde potansiyeli düzeyinde iş, hareket, davranış yaptığını bilir, suçluluk hissetmez ve kaygı oluşturmazlar.

1 Comment
  1. Recep Hilmi Tufan says

    Kendimizi iyi tanıyıp eksik yönlerimizi geliştirmeliyiz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.